Wielkopolskie / POZNAŃ

Politechnika Poznańska

60-965 POZNAŃ Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

pytanie@put.poznan.pl

https://www.put.poznan.pl

+48 616 653 548

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Uczelnia w liczbach

Rok założenia: 1919 Liczba studentów ogółem – 15 903

- w tym liczba kobiet – 5113

- w tym liczba cudzoziemców – 265

- w tym studenci stacjonarni – 12 287

Nauczyciele akademiccy: 1290

Uprawnienia habilitacyjne: 14

Uprawnienia doktorskie: 20


Oferta Edukacyjna

Architektura
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju.

Kariera po studiach:

 • asystent architekta w biurze architektonicznym
 • asystent architekta / urbanisty w biurze planowania przestrzennego
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.) oraz pracownik w wydziałach administracji architektonicznej i urbanistycznej urzędów miast lub gmin.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Architektura - English
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język angielski

Forma i rodzaj: 

Stacjonarne I-go stopnia

Czas trwania: 

4,0 roku (8 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • broad intellectual horizons
 • interests and predispositions for technical
 • humanistic and artistic subjects
 • talent and artistic sensibility
 • good interpersonal communication skills

Kariera po studiach:

 • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning 
 • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Architektura Wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Czas trwania: 

3 lata (6 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • wszechstronne zainteresowania związane z kierunkiem studiów, architekturą, sztuką, kulturą
 • podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które kandydat zaprezentuje w trakcie egzaminu wstępnego
 • wysoki poziom kultury osobistej, pasja oraz chęć ciągłego rozwoju.

Kariera po studiach:

 • architekt wnętrz
 • zawody pokrewne: scenograf, dekorator wnętrz, designer, grafik komputerowy (w tym: animacje gier komputerowych etc.)

 

Kierunek dofinansowany z projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

profil ogólnoakademicki, profil praktyczny

Predyspozycje kandydata:

 • Predyspozycje do nauk ścisłych
 • Zdolność precyzyjnego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespołach Kreatywność Umiejętność algorytmicznego analizowania problemów Zainteresowania informatyczne Predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki Skrupulatność i rzetelność Potrzeba ciągłego dokształcania się Kariera po studiach: Praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym Praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii.

Kariera po studiach:

 • Praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
 • Praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Inteligentne systemy automatyki
  Roboty i systemy autonomiczne
  Systemy sterowania i robotyki
  Systemy wizyjne

  Automatyka i robotyka
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zdolność precyzyjnego myślenia
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność
  • umiejętność algorytmicznego analizowania problemów
  • zainteresowania informatyczne
  • predyspozycje do prac technicznych (konstrukcyjnych) w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki
  • skrupulatność i rzetelność
  • potrzeba ciągłego dokształcania się

  Kariera po studiach:

  • praca w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym
  • praca w jednostkach badawczo-rozwojowych, w przedsiębiorstwach innowacyjnych, w obszarze wysokich technologii


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Inteligentne systemy automatyki
  Roboty i systemy autonomiczne
  Systemy sterowania i robotyki
  Systemy wizyjne

  Automatyka i Robotyka - English
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Mode and Type: 

  Full-time studies of the first cycle

  Duration: 

  3.5 years (7 semesters)

  Candidate’s predispositions:

  • predispositions for science
  • analytical thinking abilities
  • ability to work in a team
  • creativity
  • ability to analyze problem in an algorithmic way
  • an interest in computer science
  • predispositions for design-type work in electronics, precise mechanics and computer engineering
  • reliability and diligence
  • a desire for education

  Career opportunities for graduates:

  • work in many industrial sectors, where there is a need for process automation or robotics,  e.g. in the electronics iautomotive or food processing industry
  • work in the research and development units, in innovative companies in the high-tech sector


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Budownictwo
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
  • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
  • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (także w celu ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń)
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
  Konstrukcje budowlane
  Technologia i organizacja budownictwa

  Budownictwo
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  4,5 roku (9 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
  • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
  • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (także w celu ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń)
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
  Konstrukcje budowlane
  Technologia i organizacja budownictwa

  Budownictwo zrównoważone/ Sustainable Building Engineering
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Kierunek prowadzony wyłącznie w języku angielskim 

   

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

  Kariera po studiach:

  • absolwent studiów inżynierskich kierunku „BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.
  • absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych, wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy audytów energetycznych oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju.
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Chemical Technology
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Mode and Type: 

  Full-time studies of the first cycle

  Duration: 

  3.5 years (7 semesters)

  Study Profile: 

  The Chemical Technology study course was created for people, who wish to become a bridge between chemists and engineers, combining their skills with an interdisciplinary perspective on industrial processes. The particular advantage of starting the Chemical Technology study course is the unique mixture of theoretical knowledge with laboratory and technological practices. As a student of our Faculty, You will learn the principles of conducting technological processes and realize them in the industry. Moreover, numerous projects will allow You to develop Your ability to work as part of a team, while the a specialized English language skillset will enable efficient communication with technologists from different branches of the industry. As a result, You will become a specialist sought-after on the international labour market. After finishing the 3.5 years study course You will obtain the Engineering degree. During this time You will also have the possibility to participate in an international apprenticeship as part of the Erasmus+ programme and the activity of the IAESTE association.

  Candidate’s predispositions:

  • skills and interests in strict and life sciences
  • predispositions for laboratory work
  • willingness to solve technical issues during development, realisation and exploitation

  Career opportunities for graduates:

  • development and realisation of production processes
  • work in chemical industry plants
  • work in chemical plants with similar profiles
  • work in design offices, universities, scientific institutes, education (after obtaining the permission)
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Composites and Nanomaterials

  Edukacja techniczno-informatyczna
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie podjęciem pracy związanej z techniką lub informatyką
  • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce
  • chęć nabycia umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi


  Profile dyplomowania:

  • Techniczny
  • Informatyczny

  Kariera po studiach:

  • administrowanie i obsługa systemów informatycznych oraz oprogramowaniem w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie
  • praca wspomagająca projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w badawczym zapleczu przemysłowym
  • nauczanie przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)
  • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Elektronika i telekomunikacja
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
  • umiejętność logicznego myślenia
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
  • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Radiokomunikacja
  Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  Sieci komputerowe i technologie internetowe
  Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Elektronika i Telekomunikacja
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Profil studiów:

  ogólnoakademicki

  Predyspozycje kandydata:

  • Dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych,
  • zainteresowania nowoczesnymi technologiami,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny, telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.                                             
  • Zatrudnienie: operatorzy telekomunikacyjni, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci przewodowych, bezprzewodowych, telekomunikacyjnych i komputerowych, zajmujących się integracją sieci.


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Radiokomunikacja
  Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  Sieci komputerowe i technologie internetowe
  Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Elektronika i Telekomunikacja - English
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Forma i rodzaj: 

  Stacjonarne I-go stopnia

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
  • umiejętność logicznego myślenia
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
  • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  nformation and Communication Technologies/technologie informacyjno-telekomunikacyjne

  Elektrotechnika
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Specjalności:

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
  • zainteresowania informatyczne
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespołach

  Kariera po studiach:

  Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
  • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
  • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
  • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
  • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
  • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
  • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
  • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
  • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
  • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
  • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
  • instytucjach naukowo-badawcze,
  • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Elektryczne układy mechatroniki
  Inżynieria wysokich napięć
  Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  Systemy elektroenergetyczne
  Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  Technika świetlna
  Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  Urządzenia i instalacje elektryczne

  Elektrotechnika
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  4,5 roku (9 semestrów)

  Specjalności:

  • Elektryczne układy mechatroniki
  • Inżynieria wysokich napięć
  • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  • Systemy elektroenergetyczne
  • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  • Technika świetlna
  • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  Predyspozycje kandydata:

  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • zamiłowanie do zastosowań elektroniki, informatyki i elektrotechniki oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii elektrycznej
  • zainteresowania informatyczne
  • kreatywność
  • umiejętność pracy w zespołach

  Kariera po studiach:

  Nasi absolwenci pracują między innymi w:

  • firmach produkujących osprzęt elektryczny i elektroniczny dla motoryzacji np. Volkswagen, Solaris, MAN itp.
  • firmach produkujących sprzęt oświetleniowy np. Philips,
  • zakłady produkujące urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne, ENEA S.A. i pozostałe spółki dystrybucyjne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., szczególnie PSE-Zachód S.A., elektrownie i elektrociepłownie ,
  • zakładach projektujących i wykonujących instalacje w budynkach inteligentnych oraz osprzęt do budynków inteligentnych, w takich systemach jak KNX, EiB,
  • firmach budujących obiekty elektroenergetycznych (linie, stacje, rozdzielnie, elektrownie itp.) ,
  • firmach zajmujących się sterowaniem i wizualizacją procesów przemysłowych, z wykorzystaniem procesorów sygnałowych, sterowników PLC i systemów SCADA,
  • obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • jednostkach świadczących usługi badania jakości energii elektrycznej,
  • biurach projektów elektrycznych i energetycznych
  • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych
  • zakładach zajmujących się systemami mechatronicznymi oraz przetwornikami elektromagnetycznymi,
  • firmach produkujących i projektujących elektryczny, elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia optoelektroniczne,
  • instytucjach naukowo-badawcze,
  • a także prowadzą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie elektrotechniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki pojazdów, technologii internetowych oraz baz danych.


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Urządzenia i instalacje elektryczne
  Inżynieria wysokich napięć
  Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
  Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
  Systemy elektroenergetyczne
  Sieci i automatyka elektroenergetyczna
  Technika świetlna
  Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
  Urządzenia i instalacje elektryczne

  Energetyka
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Specjalności:

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność

  Kariera po studiach:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
  • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Cieplna energetyka przemysłowa
  Elektroenergetyka
  Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  Energetyka jądrowa
  Zrównoważony rozwój energetyki

  Energetyka
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Specjalności:

  • Cieplna energetyka przemysłowa
  • Elektroenergetyka
  • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  • Energetyka jądrowa
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
  • predyspozycje do nauk ścisłych
  • umiejętność pracy w zespołach
  • kreatywność

  Kariera po studiach:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsię­biorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektro­ciepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
  • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Cieplna energetyka przemysłowa
  Elektroenergetyka
  Ekologiczne źródła energii elektrycznej
  Energetyka jądrowa
  Zrównoważony rozwój energetyki

  Fizyka Techniczna
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Specjalności:

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa

  Predyspozycje kandydata:

  • ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano
  • zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
  • zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii
  • zatrudnienie w jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech
  • zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych
  • zatrudnienie w serwisach nowoczesnej aparatury pomiarowej, medycznej i naukowej
  • zatrudnienie w obsłudze systemów komputerowych
  • zatrudnienie w przemyśle i bankowości


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  Symulacje komputerowe
  Techniki laserowe i aparatura pomiarowa

  Informatyka
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych

  Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Gry i technologie internetowe
  Internet Przedmiotów
  Inteligentne systemy wspomagania decyzji
  Inteligentne technologie informatyczne
  Mikrosystemy informatyczne
  Systemy rozproszone

  Informatyka
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych

  Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Gry i technologie internetowe
  Internet Przedmiotów
  Inteligentne systemy wspomagania decyzji
  Inteligentne technologie informatyczne
  Mikrosystemy informatyczne
  Systemy rozproszone

  Inżynieria bezpieczeństwa
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
  • chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
  • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
  • własna działaność gospodarcza
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  Inżynieria bezpieczeństwa
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
  • chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
  • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
  • własna działalność gospodarcza


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  Inżynieria biomedyczna
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dostarczą studentom wiedzy z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Kierunek ten wymaga od studentów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna posiądą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Studenci będą poznawać budowę szeroko pojętego sprzętu medycznego oraz nauczą się jego serwisowania.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna powinien interesować się zastosowaniem techniki w medycynie i rehabilitacji. Złożone urządzenia, które wykorzystuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów wymagają od inżynierów predyspozycji z pogranicza wielu dziedzin nauki: biologii/medycyny/inżynierii.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle związanym z budową sprzętu medycznego, przedstawicielstwach firm dystrybuujących oraz serwisujących sprzęt medyczny w jednostkach służby zdrowia. Zdobyty tytuł inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
  Protetyka
  Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
  Inżynieria implantów i protezowania

  Inżynieria chemiczna i procesowa
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
  • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
  • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
  • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Inżynieria chemiczna
  Inżynieria bioprocesów i biomateriałów

  Inżynieria farmaceutyczna
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Forma studiów: 

  stacjonarne

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

  Kariera po studiach:

  • praca w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • praca w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek
  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych
  • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Inżynieria lotnicza (NOWOSĆ!)
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów) – studia inżynierskie

  Specjalności:

  • Pilotaż statków powietrznych
  • Silniki lotnicze i płatowce

  Predyspozycje kandydata:

  • Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • Predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
  • Techniczny zmysł i wyobraźnia
  • Zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • Zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • Praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego
  • Zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej
  • Zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Pilotaż statków powietrznych
  Silniki lotnicze i płatowce

  Inżynieria materiałowa
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku inżynieria materiałowa powinien interesować się techniką, budową materii począwszy od skali atomowej do dużych konstrukcji a jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania materiałów, które są stosowane w technice, wyrobach powszechnego użytku i najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach: elektronicznych, maszyn, medycznych, lotniczych i innych. Kandydat powinien interesować się technikami stosowanymi do wytwarzania materiałów, np. odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, czy wytwarzaniem nowoczesnych nanomateriałów.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  Nanomateriały

  Inżynieria Środowiska
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

  Profile dyplomowania:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Inżynieria środowiska
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  4,5 roku (9 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

  Profile dyplomowania:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Inżynieria zarządzania
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działaność gospodarcza


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Inżynieria Zarządzania
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działalność gospodarcza


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Inżynieria Zarządzania (English)
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Forma i rodzaj: 

  Stacjonarne I-go stopnia

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działaność gospodarcza


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Managing Enterprise of the Future/zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości

  Logistyka
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dystrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
  • analityk systemów logistycznych
  • projektant systemów logistycznych


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Logistyka łańcuchów dostaw
  Logistyka przedsiębiorstwa

  Logistyka
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

  Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
  • analityk systemów logistycznych
  • projektant systemów logistycznych


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Logistyka łańcuchów dostaw
  Logistyka przedsiębiorstwa

  Lotnictwo i kosmonautyka
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
  • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • zatrudnienie w transporcie lotniczym
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Eksploatacja środków transportu lotniczego
  Inżynieria kosmiczna
  Nadzór i administracja w lotnictwie
  Planowanie przewozów lotniczych
  Zarządzanie ruchem lotniczym

  Lotnictwo i kosmonautyka
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
  • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • zatrudnienie w transporcie lotniczym
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Eksploatacja środków transportu lotniczego
  Inżynieria kosmiczna
  Nadzór i administracja w lotnictwie
  Planowanie przewozów lotniczych
  Zarządzanie ruchem lotniczym

  Matematyka w technice
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów) – studia inżynierskie

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza z matematyki w zakresie programu kształcenia matematycznego w szkołach średnich
  • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzę w zakresie matematyki i możliwości jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
  • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

  Kariera po studiach:

  • absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera
  • program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej
  • absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych.
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
  Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

  Mechanika i budowa maszyn
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

  Kariera po studiach:

  Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Konstrukcja maszyn i urządzeń
  Technologia maszyn
  Technologia przetwarzania materiałów

  Mechanika i budowa maszyn
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Profil studiów:

  Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn powinien się charakteryzować zamiłowaniem do techniki. Jego zainteresowania powinny być ukierunkowane na zagadnienia konstrukcji maszyn, technologii ich wytwarzania oraz zastosowania w praktyce. Kandydat interesujący się jak działają urządzenia, jak są wytwarzane różne wyroby powszechnego użytku i te najbardziej złożone, chcący je projektować, jest idealnym kandydatem na studia.

  Kariera po studiach:

  Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Inżynieria mechaniczna
  Konstrukcja maszyn i urządzeń
  Spawalnictwo
  Technologia przetwarzania materiałów

  Mechanika i Budowa Pojazdów
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
  • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
  • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
  • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
  • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
  • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
  • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Hybrydowe systemy napędowe
  Maszyny robocze
  Maszyny spożywcze i chłodnictwo
  Pojazdy samochodowe
  Product Engineering

  Mechanika i budowa pojazdów
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
  • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
  • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
  • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca, ekspert

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Hybrydowe systemy napędowe
  Maszyny robocze
  Maszyny spożywcze i chłodnictwo
  Pojazdy samochodowe
  Pojazdy szynowe
  Product Engineering

  Mechatronika
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku mechatronika powinien mieć szerokie zainteresowania z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, informatyki i elektroniki. Jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania jak działają urządzenia precyzyjne sterowane komputerowo, działające inteligentnie. Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych
  Konstrukcje mechatroniczne

  Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język angielski

  Mode and Type:

  Full-time studies of the first cycle

  Duration: 

  3.5 years (7 semesters)

  Candidate’s predispositions:

  • interest in computer science and related branches
  • skill of logical thinking and creativity
  • English language – level B2 (Common European Framework)

  Career opportunities for graduates:

  • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
  • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and developer of software and complex IT systems , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  angielski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania


  Technologia chemiczna
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Technologia organiczna
  Technologia polimerów
  Elektrochemia techniczna,

  Technologia Chemiczna
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilu nie chemicznym
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Technologia organiczna
  Technologia polimerów
  Elektrochemia techniczna

  Technologie ochrony środowiska
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska

  Kariera po studiach:

  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)


  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Ekotechnologia
  Monitoring

  Teleinformatyka
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Teleinformatyka posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży technik telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Jest przygotowany do podjęcia planowanych studiów drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
  • Zatrudnienie: Firmy przygotowujace oprogramowanie dla zastosowań teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz ogólnoinformatycznych, zajmujące się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi, operatorzy sieci teleinformatycznych, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych

  Transport
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Logistyka transportu
  Transport chłodniczy
  Transport drogowy
  Transport niskoemisyjny
  Transport szynowy
  Transport żywności

  Transport
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych
  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Logistyka transportu
  Transport chłodniczy
  Transport drogowy
  Transport niskoemisyjny
  Transport szynowy
  Transport żywności

  Zarządzanie i inżynieria produkcji
  I Stopnia
  Tryb stacjonarny
  3.5 roku
  Język polski

  Czas trwania: 

  3,5 roku (7 semestrów)

  Profil studiów:

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi. Jeżeli interesujesz się jak działają przedsiębiorstwa, chcesz udoskonalać proces produkcji, jeżeli oprócz zagadnień menadżerskich interesujesz sie techniką, metodami wytwarzania wyrobów, to jest to kierunek dla Ciebie.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  3.5 roku
  Forma studiów:
  Tryb stacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Informatyzacja produkcji
  Systemy produkcyjne

  Zarządzanie i inżynieria produkcji
  I Stopnia
  Tryb niestacjonarny
  4.0 lata
  Język polski

  Czas trwania: 

  4 lata (8 semestrów)

  Profil studiów:

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa, organizacji produkcji, logistyki i informatyzacji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach.

  Specjalności:

  • Systemy produkcyjne
  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Informatyzacja produkcji
  • Zarządzanie jakością

  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia II stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien ukończyć studia inżynierskie I stopnia z zakresu zarządzania produkcją lub pokrewnych kierunków. Kandydat na studia powinien interesować się nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi, informatyzacją przedsiębiorstw, systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi. Jeżeli oprócz zagadnień menadżerskich interesujesz sie techniką, metodami wytwarzania wyrobów, to jest to kierunek dla Ciebie.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

  Poziom:
  I Stopnia
  Język wykładowy:
  polski
  Czas studiów:
  4.0 lata
  Forma studiów:
  Tryb niestacjonarny
  Tytuł zawodowy:
  Inżynier

  Pliki do pobrania

  Specjalizacje
  Systemy produkcyjne
  Informatyzacja produkcji
  Systemy produkcyjne
  Zarządzanie jakością